Полагане на асфалт / асфалтиране на улици в София

Нашият екип от професионалисти ще ви помогне в изграждането, възстановяването и поддържането на асфалта на улиците.

Предварителната подготовка на терена е от изключителна важност при асфалтирането на улици - подновяване на терена, полагане на основа за фракции, оформяне на отводнителните шахти и поставяне на бордюри, описващи края на улицата.

След тази процедура, започва самото асфалтиране, като нашите специалисти са изключително внимателни за спазването на всички стандарти, за да получите най-добрите резултати на при асфалтирането на улиците.

Важно: За да получите 100% качествено асфалтиране на улици, теренът трябва да бъде подготвен по най-добрия начин. Това включва - запълване на отворени дупки в старата настилка, фрезоване на стар изпъкнал асфалт, полагане на фракции за терена, оформяне на асфалтирания терен, оформяне на отводнителните шахти.