Асфалтобетонът е широко разпространен по целия свят материал за строеж на пътища и благоустрояване на територията. Той представлява смес от битум и природни минерали.

 


 

Асфалтовото покритие се състои от следните съставки

ЧАКЪЛ или ТРОШЕН КАМЪК
натрошен на фрагменти

ПЯСЪК
силициев диоксид или шлака

БИТУМ
смолисто вещество

Минералните компоненти на този материал осигуряват здравина, докато битумът е тяхното свързващо вещество. Подобно на всички смоли битумът има вискозна консистенция само в горещо състояние. Следователно, сместа се поставя само на горещо.