Нашата техника с която разполагаме е от най-ново поколение.