Разбираме си от работата, като това се потвърждава от партньорите, които ни се довериха.