Ние сме фирма, която се развива изключително успешно в бизнеса с професионалното асфалтиране. Фирмената ни политика е насочена към внедряването на най-новите технологии в строителството.

Работим качествено, коректно и според нуждите на клиента.

Разполагаме с първокачествен асфалт, високотехнологични машини, група от професионалисти и всичко, което е необходимо за да получите резултатите от които да бъдете 100% удовлетворени.

Работим с конкурентни цени, които оправдават напълно количеството и качеството на вложения труд и материали по време на работния процес.

Работим в съответствие с изискванията на закона на Р. България в областта на опазването на околната среда и предотвратяването на ЕКО замърсявания.